top-image

SERBEST PAZARLAMA YÖNETİCİLİĞİ

Kimi firmalar kendi içinde etkin bir kurumsal iletişim departmanı oluşturabiliyorken, kimileri bunun için yeterli bütçeyi ayırmak konusunda aynı imkan ya da hevese sahip olmayabiliyor. Genelde çekinceleri kurumsal iletişim uzmanlarının, ya da pazarlama yöneticilerinin halihazırda kendi ajansları ile birlikte gelmeleri oluyor.

Size sunduğum serbest çalışma prensibi ile şu şekilde işliyor;

1- Sizin için, firmanızın ilgili departmanı yöneticisi gibi hareket ederim.
2- Sizin adınıza gerekli iletişimi yönetir, size sonuçlanmış işler sunar ve raporlarım.
3- Bu süreçte sahibi olduğum ajans ile çalışmam. Kişisel olarak iletişim halinde olmadığım ajanslar arasından seçim yaparım.
4- Halihazırda çalıştığınız bir ajans var ise bu konuda sizinle ajans arasında bir köprü görevi görürüm.
5- İşlerin daha stabil gitmesini, daha verimli olmasını sağlamak için bir süreç yönetimi kurgular ve bunu uygularım.
6- Nihayetlenen işler ile ilgili, ajanstan istediğim raporları kendi analizlerim ile harmanlar ve size iletişim faaliyet raporu olarak karşılıklı kararlaştırdığımız periyotlarda sunarım.

Avantajları
İlave bir personel istihdam etmenin yasal sorumluluklarını yüklenmek durumunda kalmazsınız.

Maliyetleriniz 3. Parti giderlerin düşmesi ile düşer.

Size sunduğum hizmetlerin tamamında olduğu gibi bu hizmet de faturalandırılmış olarak satın aldığınız bir hizmet olduğu için gider kalemi olarak işleyebilirsiniz.

Firmanızda iletişim ve pazarlama faaliyetleri daha etkin bir şekilde yürütüleceği için, aynı bedeller ile daha verimli sonuçlar elde edersiniz.