top-image

ALGI YÖNETİMİ

Hedef kitle, eski terminoloji ile sosyo-ekonomik ya da demografik birtakım sınıflandırmalara muhataptır. Ancak son 10 yılda hızla belirsizleşen bu sınırlar, yeni medya kullanımı, bilgiye ya da görsele erişim istatistiklerindeki anormal artış ve lokasyon bazlı pazarlamanın ortadan yok oluşu ile yerini bambaşka bir dünyaya bıraktı. Her ne kadar halen kabataslak çizilebilir sınırları bulunabilse de, algı yönetiminde şu an işleyen her türlü metodun önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen yok olacağına inanıyorum. Bu sebepten, marka oluşumu esnasında ilerleyen yıllarda yönetilecek algı yaklaşımının son derece iyi belirlenmesi, bu metodun son derece esnek olması, belirli temellere dayandırmak yerine belirli felsefelere dayandırılması gerektiğine inanıyorum. Birlikte bu felsefeyi kurgulamak konusunda ince işçilik yapmak durumundayız.