Hastreyler

Mesajın net olması, anlatmak değil, göstermekte gizli. 

Metafor sıkça işe yarar. 

Bu ilan da tam olarak bunu yapıyor. 

Hastreyler için hazırladığım fikir, temelde farklı boyutlarda konteynerleri yüklemenizi sağlamak için uzayabilen ve bu sayede değişken standartlara uyum sağlayabilen bir taşıyıcı sistemi anlatıyor. Burada yazılanlar şöyle de olabilirdi;

Teleskopik konteyner taşıyıcı, şu kadar metreden başlamak üzere, bu kadar metreye kadar konteynerleri taşıyabilme özelliğine sahiptir. Şu normlarda üretilir, bu normlarda test edilir, şöyle kalitelidir, böyle iyidir, şudur budur....

Hangisi daha net? Siz karar verin.